Bytte - retur - angrerett

Normalt tar vi ikke varer i retur, hvis dette ikke er klart og skriftlig avtalt på forhånd.

Kjøper du som privatperson har imidlertid en angrefrist på 14 dager.
Vi forholder oss da Angrerettloven, og her finner du noen av betingelsene for å benytte av den rettigheten du har. Hvis du angrer på et kjøp hos oss, er det angrerettloven som gjelder. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake. Angrerettloven gir et utvidet vern for forbrukere ved at loven åpner for at forbrukere kan gå fra avtale om varer og tjenester uten å måtte begrunne hvorfor. Loven oppstiller en rekke vilkår for å kunne benytte seg av angreretten: 1) Angrerett må gjøres gjeldende innen angrefristens utløp; Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake.(jf. Ang Angreretten § 25) 2) Forbrukeren må gi en klar melding til den næringsdrivende om at han angrer. 3) Forbrukeren må besørge retur av varer og betale returkostnadene. 4) Forbrukeren må i noen tilfeller betale kompensasjon for redusert verdi på varen som skyldes undersøkelser eller testing av varen som går utover hva som anses som nødvendig for å vurdere om han skal angre. Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25). 5) Forbrukeren må betale for den del av tjenesten som er levert før angrerett ble gjort gjeldende. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 1). Mere om informasjon om angrerettsloven finnes på forbrukerrådets nettsider: http://www.forbrukerradet.no

© 2021 Trofé AS